Joint Publication JP 4-05.1 Joint Tactics, Techniques, and Procedures for Manpower Mobilization and Demobilization Operations: Reserve Component (RC) Callup - MilitaryDictionary.org

Joint Tactics, Techniques, and Procedures for Manpower Mobilization and Demobilization Operations: Reserve Component (RC) Callup

Publication JP 4-05.1 This publication provides the techniques and procedures for planning, executing, and monitoring Reserve Component mobilization and demobilization. It is the companion document to Joint Pub 4-05, “Joint Doctrine for Mobilization Planning.”

Terms defined in JP 4-05.1:


Acronyms defined in JP 4-05.1:

1.) ACE
2.) APA
3.) ARG
4.) ARGO
5.) ART
6.) ATI
7.) CAL
8.) CAP
9.) CAR
10.) CAT
11.) CES
12.) CRI
13.) CRITIC
14.) DEP
15.) ELD
16.) EPLO
17.) ESO
18.) ETS
19.) FAC
20.) FACE
21.) FIE
22.) HIC
23.) IEL
24.) IES
25.) IEW
26.) ISS
27.) LES
28.) LOC
29.) LOS
30.) MAT
31.) Mbs
32.) MIS
33.) MITT
34.) MOU
35.) NIT
36.) NSM
37.) NSO
38.) NTIA
39.) OCA
40.) OCC
41.) OMB
42.) OSI
43.) PAR
44.) PEC
45.) PER
46.) PRI
47.) RES
48.) RFA
49.) RIT
50.) ROC
51.) RSO
52.) SAT
53.) SIC
54.) SIV
55.) SMI
56.) SOR
57.) SSE
58.) SSI
59.) SUC
60.) SUPP
61.) TED
62.) TEL
63.) TIA
64.) TIC
65.) TIO
66.) TRA
67.) WIT
** This Document Provided By MilitaryDictionary.org **